Manifest per a una societat empoderada:
més drets, més justícia social

Ens dirigim a vosaltres amb un clam unànime: la necessitat d’avançar cap a una societat empoderada, on prevalgui la defensa dels drets col·lectius, ciutadans i humans. Aquest és el pilar central del nostre discurs, la base que ha de guiar les nostres accions i decisions per construir un futur més just i igualitari per a tothom.

“Més drets, més justícia social” és el lema que ha de marcar el nostre camí. No podem permetre que cap persona quedi arraconada o desatesa, que cap col·lectiu sigui discriminat o ignorat.

Per aconseguir-ho, cal una societat empoderada, activa i compromesa amb el bé comú. Una societat que no toleri l’exclusió social, les desigualtats i la discriminació, sinó que lluiti ferotgement contra aquests flagells que minen el teixit social.

La veu del poble ha de ser escoltada i respectada, i els drets humans han de ser la base de les nostres polítiques i decisions. Només així podem assegurar que la justícia social sigui una realitat per a tothom. Val a dir que encara avui dia hi ha persones que no poden exercir el dret a vot i que, majoritàriament, són les més vulnerables i les que s’hi juguen més en aquestes eleccions.

En aquesta societat empoderada, la justícia social ha de ser el motor del canvi. Hem de treballar per garantir una distribució equitativa de la riquesa i un accés igualitari als serveis i a les oportunitats.

Aquest camí cap a més drets i més justícia social implica abordar temes crucials com el dret a l’habitatge, a la salut, a l’educació, als serveis socials i a la protecció del medi ambient, així com els drets laborals. És essencial garantir el respecte a les organitzacions socials i a la seva activitat, i a l’exercici dels drets i les llibertats individuals i col·lectius.

Així mateix, no podem retrocedir en els drets aconseguits per les dones: cal continuar treballant per garantir la plena equitat entre homes i dones, per protegir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTIQ+), i per defensar la plena igualtat de gènere, la no-discriminació i l’erradicació de les violències masclistes.

És important també tenir en compte les dificultats actuals d’emancipació del jovent català, la taxa del qual es troba actualment en el 17 %. Necessitem governs que impulsin polítiques de millora de les condicions de treball i la pujada de salaris, així com la regulació dels preus del lloguer i la garantia a l’accés a un habitatge digne per impulsar, així, l’emancipació juvenil. L’avenç de la ultradreta és, així també, un perill per a la conquesta de drets de les persones joves del nostre país.

L’informe de la situació dels drets humans a Europa, publicat l’abril del 2023 i liderat per Dunja Mijatović, comissària de Drets Humans del Consell d’Europa, va posar de manifest nombrosos desafiaments a què encara ha de fer front el continent en aquest àmbit crucial. Una de les principals preocupacions es va centrar en la situació dels refugiats i migrants a Europa, ja que es va denunciar un incompliment sistemàtic de les obligacions internacionals en matèria de drets humans per part de diversos estats membres.

Les pràctiques comunes, com les expulsions, la negativa a rescatar embarcacions en perill i els tractes inhumans, posaven en risc la vida de moltes persones. Davant d’aquesta realitat, Dunja Mijatović va instar els estats membres a adoptar un enfocament diferent, centrat a proporcionar rutes segures i legals, així com assistència humanitària per a tots els migrants que busquen millors condicions de vida.

Des del punt de vista intern, l’informe de drets humans d’Espanya identificava la necessitat de continuar treballant per millorar els drets laborals i assegurar un tracte just i igualitari per a tots els treballadors i treballadores. A més a més, es destacava la urgència de desenvolupar polítiques i mesures per garantir el dret a un habitatge digne i assequible per a tothom.

La salut també va ser una preocupació i es va ressaltar la importància de millorar l’accés als serveis sanitaris per garantir el benestar de la població. En el mateix sentit, es va subratllar la necessitat de continuar promocionant els drets de les persones LGBTIQ+ i la igualtat de gènere, tot i els progressos assolits en aquest àmbit. L’informe va concloure amb la necessitat d’encoratjar Espanya a continuar avançant i aprofundint en matèria de protecció i promoció dels drets humans en totes les esferes de la societat.

No volem deixar fora d’escena algunes qüestions que cal tenir presents: www.amnesty.org/es/location/europe-and-central-asia/spain/report-spain/

Per això, des de la plataforma + Drets i + Justícia Social fem una crida a la societat en general i, especialment, a les treballadores i treballadors i als col·lectius afins a les nostres comunitats per:

  • Acudir massivament a votar en les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, la democràcia es fa dia a dia i, principalment, participant en els processos electorals.
  • Lliurar la batalla cultural i ideològica dia rere dia perquè les institucions i la societat es comprometin a construir un nou contracte social per a aquest segle xxi, basat en el treball digne, la igualtat i la justícia social, i respectuós amb el planeta i la seva gent.
  • Donar suport a les opcions progressistes per consolidar la millora de les condicions de vida de milions de persones.

Junts i juntes podem construir una societat millor, on cada persona visqui amb dignitat i esperança. Més drets i més justícia social és el camí que ens conduirà cap a una societat empoderada, que vetlla pels drets col·lectius, ciutadans i humans.

Endavant!

20 de juliol de 2023


Fes clic per descarregar aquesta declaració en format PDF