Declaració de la Plataforma Més Drets i Més Justícia Social

Els greus problemes que actualment afecten la societat catalana i que tenen més incidència en la classe treballadora i en la població més desafavorida són, per exemple, l’augment dels preus o l’increment de la pobresa en general i, especialment, de la pobresa energètica, fruit de la crisi d’oferta, l’alta inflació i la guerra d’Ucraïna. Per tant, els pressupostos del 2023 són imprescindibles.

Catalunya necessita respostes concretes a aquesta realitat, mitjançant uns pressupostos adequats per al 2023 i una llei d’acompanyament amb les mesures fiscals complementàries necessàries. Seria una irresponsabilitat que l’aritmètica electoral impedís l’aprovació d’uns pressupostos que són del tot imprescindibles per a Catalunya.

La no aprovació dels pressupostos per al 2023 significaria no disposar d’aproximadament 3.100 milions d’euros addicionals sobre el pressupost del 2022. En un moment d’incertesa i crisi, amb elements determinants com la inflació desbocada i els preus de l’energia descontrolats —cosa que afecta principalment les classes més desafavorides, els autònoms i les pimes—, els tipus d’interès a l’alça i l’augment de la pobresa i les desigualtats —Catalunya té més del 25 % de la població en risc de pobresa—, el Govern no pot ni ha de renunciar a intervenir-hi.

Són necessaris uns pressupostos amb caràcter expansiu i amb una sèrie d’eixos essencials, com són la lluita contra la pobresa i la desigualtat, també amb mirada internacional i global, la dinamització de l’economia i la reindustrialització del país, el reforçament dels serveis públics, el suport i el finançament just a la cultura perquè la seva consideració de bé essencial sigui real, i una política fiscal que distribueixi de manera equitativa i solidària les càrregues econòmiques i que permeti recaptar prou recursos per endegar una estratègia social, així com per afrontar les injustícies i els reptes globals en un marc d’emergència climàtica.

El Govern està obligat a intervenir en aquesta situació, tant per garantir la suficient despesa social, que mitigui les conseqüències d’aquestes crisis, com per impulsar l’economia de Catalunya, especialment les pimes, i realitzar una política fiscal que afronti les conseqüències de les crisis de manera més justa.

Demanem el 25 % del pressupost de sanitat per a l’atenció primària actual, que encara no s’ha recuperat de les retallades (no un 25 % del pressupost que inclogui les novetats que incorpora la conselleria a la cartera de serveis de primària), i revertir la precarietat que patim el conjunt de pacients i professionals. Veiem imprescindible que es garanteixi que els augments es fonamentin en una revisió de les lògiques distributives, tenint en compte l’infrafinançament existent en drets socials, habitatge, igualtat, feminisme i atenció primària, i en la dotació en polítiques públiques de justícia global per assolir el compromís de les Nacions Unides de destinar-hi el 0,7 % el 2030.

Cal augmentar la recaptació fiscal. És el moment de revisar els beneficis fiscals del sistema i, per dur-la a terme, el principal instrument són els pressupostos i la llei d’acompanyament. En aquest sentit, cal millorar la progressió del sistema fiscal, amb més pes de figures d’imposició directa, entre les quals la part autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), de manera que s’augmenti a les rendes més altes, i incrementar els mitjans per lluitar contra el frau fiscal, entre altres mesures.

Des de la Plataforma Més Drets i Més Justícia Social instem el Govern, doncs, a respondre a les necessitats de la societat catalana i a presentar els pressupostos necessaris per a la conjuntura actual. Així mateix, instem els grups parlamentaris a actuar pensant en l’interès dels ciutadans i ciutadanes, i no en clau electoral, a fi que Catalunya tingui, per al 2023, els pressupostos que necessita.

Fes clic per descarregar aquesta declaració en format PDF

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *