Des de la plataforma + Drets i + Justícia Social, realitzàvem, el desembre del 2022, una crida al Govern de la Generalitat i a les forces polítiques presents al Parlament de Catalunya. Consideràvem que Catalunya necessitava uns pressupostos adequats per al 2023 i una llei d’acompanyament amb les mesures fiscals complementàries necessàries.

Uns pressupostos amb caràcter expansiu i amb una sèrie d’eixos essencials, com són la lluita contra la pobresa i la desigualtat, també amb mirada internacional i global, la dinamització de l’economia i la reindustrialització del país, el reforçament dels serveis públics, el suport i el finançament just a la cultura perquè la seva consideració de bé essencial sigui real, i una política fiscal que distribueixi de manera equitativa i solidària les càrregues econòmiques i que permeti recaptar prou recursos per endegar una estratègia social, així com per afrontar les injustícies i els reptes globals en un marc d’emergència climàtica.

Demanàvem el 25 % del pressupost de sanitat per a l’atenció primària actual, que encara no s’ha recuperat de les retallades (no un 25 % del pressupost que inclogui les novetats que incorpora la conselleria a la cartera de serveis de primària), i revertir la precarietat que patim el conjunt de pacients i professionals.

Veiem imprescindible que es garanteixi que els augments es fonamentin en una revisió de les lògiques distributives, tenint en compte l’infrafinançament existent en drets socials, habitatge, igualtat, feminisme i atenció primària, i en la dotació en polítiques públiques de justícia global per assolir el compromís de les Nacions Unides de destinar-hi el 0,7 % el 2030.

L’acord aconseguit entre les organitzacions polítiques d’esquerres del país permetrà que Catalunya tingui pressupostos l’any 2023. Uns pressupostos en els quals les polítiques socials han protagonitzat les principals partides de despesa, amb 41.000 milions d’euros per desplegar les polítiques públiques, en un any en què la inflació i el fre del creixement econòmic pot agreujar la situació difícil que milers de famílies pateixen des de fa massa temps.

Abans de les negociacions entre els grups parlamentaris, al Consell del Diàleg Social vam comprometre més de 3.600 milions d’euros en un acord que incrementa un 8 % l’IRSC i que assegura l’assignació dels 680 milions acordats en el Pacte nacional per a la indústria, reforça els recursos per a la formació professional i garanteix les polítiques actives d’ocupació i la simplificació administrativa per a la gestió de les empreses, entre altres compromisos, com la salut, l’educació i la protecció social.

Són uns pressupostos que envien un missatge clar a la societat catalana en general: la situació que pateixen milers de famílies per culpa dels increments de preus dels darrers anys i l’evolució del creixement econòmic, amb símptomes de fre en el creixement postpandèmic, requereixen polítiques públiques que tinguin tot el potencial possible per dinamitzar el consum i la inversió, que mantinguin els forts ritmes de creixement en l’ocupació, que reforcin la forta millora de la qualitat de la contractació que ha incorporat la nova reforma laboral i, sobretot, que permetin millorar la qualitat dels nostres serveis públics, tan deteriorats per anys de polítiques neoliberals, amb especial atenció en l’atenció primària, la salut mental i els serveis socials.

Ara bé, els pressupostos no suposen un canvi significatiu en les polítiques fiscals. Per això, des de la plataforma, hem de continuar reivindicant unes polítiques fiscals progressives que incrementin la capacitat d’ingressos per reforçar els serveis públics, que són els pilars fonamentals de l’estat de benestar social.

És per això que demanem més compromís en aquesta qüestió tant per part del Govern de Catalunya com del Govern de l’Estat, també en el sentit de superar les limitacions legislatives actuals del Parlament de Catalunya en matèria fiscal, per desenvolupar i ampliar les seves competències.

L’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per al 2023 preveu unes partides de 12.212,8 milions d’euros per a salut, dels quals 2.100 milions van destinats a l’atenció primària, la qual cosa representa el 17,5 % de la partida de salut, encara molt lluny del 25 % reclamat des d’aquesta plataforma i altres moviments socials i ciutadans.

D’altra banda, la despesa en programes socials s’ha vist incrementada en 224 milions, xifra que suposa un increment del 7,21 %. Per contra, pel que fa a l’educació, un altre dels pilars fonamentals de l’estat de dret, acumula anys de retallades. La inversió prevista en aquests pressupostos és encara insuficient, motiu pel qual reclamem un increment dels recursos públics destinats al sistema educatiu.

Des de la plataforma + Drets i + Justícia Social, considerem que aquests pressupostos van pel bon camí, però que no cobreixen totalment les necessitats de la societat catalana pel que fa a l’atenció de les persones. Per això, reclamem:

  • Que s’incrementin les partides dedicades a l’atenció primària fins a aconseguir el 25 % del pressupost de salut.
  • Que s’incrementi de manera substancial la partida d’atenció a la salut mental.
  • Que s’incrementin les partides dedicades a les polítiques de drets socials i dependència.
  • Que s’incrementin les partides dedicades a l’educació per arribar als estàndards europeus i assolir el 6 % del PIB.
  • Que no es renunciï a una reforma de la fiscalitat de Catalunya i de l’Estat que sigui més justa i permeti una major redistribució de les rendes alhora que incrementi els ingressos per poder destinar més recursos a l’escut social, tan necessari en aquests moments.

Des de la plataforma + Drets i + Justícia Social, una vegada aprovats els pressupostos, realitzarem un seguiment acurat de la seva execució per verificar que es compleixen i que les partides que comprometen es desenvolupin íntegrament.

Barcelona, març de 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *